Apel o uprzątnięcie śniegu, błota i lodu z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego

W związku z licznymi skargami mieszkańców zwracam się z prośbą o nieodgarnianie śniegu z podwórka na ulicę. Pamiętajmy, że dbałość o czystość i porządek na terenie gminy jest nie tylko obowiązkiem jej władz, ale również mieszkańców.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Ciechanowiec właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez uprzątnięcie po opadach śniegu, błota i lodu z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego.

Nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Gminny Komisarz Spisowy w Ciechanowcu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 1 lutego do 9 lutego 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Zostań żołnierzem 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej - zrób pierwszy krok do służby w wojsku

Zastanawiasz się nad wyborem swojej drogi zawodowej? Myślisz poważnie o tym, aby związać się z mundurem żołnierza? Zarejestruj się i zrób swój pierwszy krok do służby w Wojsku Polskim.

Po zakończeniu procesu rejestracji na portalu zostaniesz zaproszony do Wojskowego Centrum Rekrutacji, gdzie przejdziesz zasadniczy etap rekrutacji i otrzymasz powołanie na szkolenie podstawowe.

Wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Od 1 lutego online, a od 1 kwietnia w formie papierowej, można składać wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy 2021/2022. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.

Wystarczy złożyć wniosek przez internet, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez rodzica.

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych powinni, do 31 stycznia 2021 roku złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenie na sprzedaż wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach powyższych obowiązków. Przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.