Laptopy z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” rozdane!

1 sierpnia 2022 r. Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki podpisał 17 umów darowizny w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca.

Prawie 5 milionów złotych na przebudowę szkół podstawowych w Łempicach i Ciechanowcu

Burmistrz Ciechanowca 13 lipca podpisał umowę na wykonanie prac objętych przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Ciechanowiec pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach oraz remont budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu”.

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie zewnętrzne ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Ponad 119 mln dla samorządów z powiatu wysokomazowieckiego z Funduszu Polski Ład

20 czerwca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie podsumowujące drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Podczas spotkania samorządowcy z terenu powiatu odebrali symboliczne czeki na realizację inwestycji w swoich gminach. W sumie do jednostek samorządu z terenu powiatu wysokomazowieckiego trafiło ponad 119 mln złotych.

Podpisanie umowy na dofinansowanie w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego

W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej (8.06) wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz podpisał umowy z przedstawicielami samorządów na realizację projektów w ramach „Programu Odnowy Wsi - Kreatywna Wieś”. Umowę w imieniu gminy Ciechanowiec sygnowały Sekretarz Gminy Anna Czapkowska oraz Skarbnik Gminy Jadwiga Koc.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 532 zł na realizację zadania pod nazwą „Biesiaduj razem z nami. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skórcu” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich "Skórzeckie Perełki".

Wystartowała pierwsza Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) na Podlasiu

1 czerwca podpisany został akt notarialny powołujący do życia pierwszą na Podlasiu Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Wspólnikami - założycielami Spółki SIM KZN Podlaskie zostało 17 gmin: Miasto Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Ciechanowiec, Dąbrowa Białostocka, Drohiczyn, Goniądz, Łapy, Michałowo, Mońki, Miasto Sejny, Sokoły, Suchowola, Gmina Suwałki, Szczuczyn, Szepietowo, Zambrów oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Siedzibą SIM-u zostały Łapy.

Szacunkowe plany inwestycyjne spółki wynoszą co najmniej 800 mieszkań.