Centrum Wsparcia Doradczego - razem przygotujemy dobre projekty dla naszych mieszkańców

Samorządy powiatu wysokomazowieckiego przystąpiły do pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD).

CWD to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie gmin i powiatów w zawiązaniu współpracy, wyznaczeniu wspólnych celów rozwojowych, opracowaniu dobrych projektów i realizacji w przyszłości potrzebnych dla mieszkańców inwestycji.

LuPe - konieczność aktualizacji powiadomień o odbiorze odpadów w aplikacji mobilnej

W związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2021 r. nowego harmonogramu odbioru odpadów w naszej gminie prosimy ponownie ustawić w aplikacji LuPe termin przypomnienia o odbiorze odpadów.

Poniżej zamieszczamy instrukcję dokonania zmiany w aplikacji mobilnej.

Dofinansowanie na funkcjonowanie żłobka w gminie Ciechanowiec

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 15 stycznia ogłosił wyniki konkursu MALUCH+ 2021 moduły 2-4 oraz moduły 1a i 1b. Gmina Ciechanowiec znalazła się na liście beneficjentów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przyznane wsparcie zakłada finansowanie funkcjonowania od 1 września 2021 r. nowoutworzonych miejsc w Żłobku w gminie Ciechanowiec. Miesięczna wysokość dofinansowania na jedno miejsce opieki wynosi 80 zł.

Uroczyste przekazanie wozu strażackiego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu

14 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie lekkiego wozu gaśniczego marki MAN TGE model 6.180 jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

Zakup samochodu był możliwy dzięki umowie zawartej 5 listopada 2020 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości, której przedmiotem było dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku Oddział Siemiatycze, firma zajmująca się gospodarką odpadami na terenie Gminy Ciechanowiec, przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy przyjmuje odpady na dawnym składowisku w Nowodworach w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z dyrektorem PRK FARE w Ciechanowcu - tel. 501 721 100