Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

31 marca odbyło się XXVIII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2021 rok, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2021 oraz zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Opublikowane zostały wyniki kolejnego konkursu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego trafi kolejna transza środków w wysokości ponad 75 mln zł.

Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL. Dzięki przyznanym środkom, kolejne instytucje działające w Ciechanowcu będą mogły zrealizować planowane inwestycje.

Klub Sportowy Unia Ciechanowiec z dotacją od Samorządu Województwa Podlaskiego

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej " to projekt, na który Klub Sportowy Unia Ciechanowiec otrzymał 24 000 zł dotacji od Samorządu Województwa Podlaskiego.

Pieniądze na działalność oraz promocję województwa trafią do ponad 50 klubów, które występują w niższych ligach. Najliczniej na konkurs ogłoszony 22 stycznia odpowiedziały drużyny piłkarskie.

600 tys. zł dotacji na nowe oświetlenie uliczne w gminie Ciechanowiec

Gmina Ciechanowiec otrzyma 600 tys. zł pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów - tak zdecydowali radni podczas XXVIII sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Pozwoli to na budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Uszyńskiej w Ciechanowcu oraz przy drodze powiatowej nr 2096B w miejscowości Wojtkowice-Dady. Ponadto na terenie całej gminy zostanie wymienione oświetlenie na ledowe.

Przekazanie placu budowy pod rozbudowę Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu Łukasz Godlewski, 17 marca wzięli udział w oficjalnym przekazaniu placu budowy pod rozbudowę Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

Inwestycja została dofinansowana kwotą 1 000 000 zł z budżetu województwa podlaskiego. Wykonawcą robót jest firma MASTER Emil Borys. O wsparcie z budżetu województwa wnioskował Powiat Wysokomazowiecki - organ prowadzący placówkę.