Oczyszczenie zalewu poprawiło estetykę i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe terenów wokół zbiornika

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim zrealizowało zadanie pn. „Utrzymanie zbiornika wodnego w Ciechanowcu - usunięcie roślinności z czaszy zbiornika oraz ze skarp wraz z konserwacją odcinka starorzecza”.

Prace wykonał Zespół Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, przy użyciu łodzi koszącej.

Ponad półtora miliona złotych na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Łempicach

5 września Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk rozstrzygnął drugi nabór do Programu Olimpia, czyli budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Łempicach” w wysokości 1 530 000 zł.

Kolejna droga dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie zrealizowana

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, 4 września zawarł umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108873B w m. Radziszewo-Króle...o łącznej długości 407,5 m.”.

Wartość kontraktu wyceniona jest na kwotę 977 111,50 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to grudzień 2023 r.

Otwarcie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu po przeprowadzonym remoncie

1 września odbyła się uroczystość otwarcia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu po przeprowadzonym remoncie. Prace remontowe współfinansowane były z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

W otwarciu udział wzięli: Senator RP Jacek Bogucki, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Leszczyński, Radna Rady Powiatu Cecylia Szmurło, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski oraz Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego, sołtysi gminy Ciechanowiec, uczniowie oraz nauczyciele i rodzice.

Przebudowa drogi gminnej relacji Pobikry - Radziszewo-Króle o łącznej długości około 1,8 km

31 sierpnia Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc podpisali umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 108873B relacji Pobikry - Radziszewo-Króle o łącznej długości około 1,8 km”.

Wartość zadania wynosi 2 889 310,50 zł. Dofinansowanie z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021 to 1 960 000 zł.

Dofinansowanie zadania Modernizacja pomieszczenia w żłobku i dostosowanie otoczenia instytucji opieki

28 sierpnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania „Modernizacja pomieszczenia w żłobku i dostosowanie otoczenia instytucji opieki”. Sygnatariuszami dokumentu byli Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

Na realizację zadania gminie Ciechanowiec przyznano dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 203 502,51 zł, natomiast na funkcjonowanie miejsc opieki przez okres trzech lat, dofinansowanie w kwocie 150 480 zł z Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.