Za nami kolejne wydarzenia w ramach inicjatywy „Ciechanowiec dla Jana Pawła II”, realizowanej przez Stowarzyszenie Harmonia przy wsparciu fundacji Okno na Wschód, w ramach programu ,,Podlaskie Lokalnie”.

Pierwszym był konkurs „Kremówki papieskie”, a drugim Turniej Piłki Nożnej Ministrantów dekanatu ciechanowieckiego.

W kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu odbyło się podsumowanie konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Artystycznych "Harmonia" w ramach projektu "Ciechanowiec dla Jana Pawła II".

Inicjatywa realizowana jest przy wsparciu fundacji Okno na Wschód w ramach programu ,,Podlaskie Lokalnie” przy współpracy z Ciechanowieckim Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Parafią pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.

Grupa nieformalna mieszkańców Ciechanowca pod patronatem Fundacji Rozwoju Edukacji „Cogito” zakończyła realizację projektu „Z zielnika księdza Kluka”.

Inicjatywa realizowana była w ramach projektu „Podlaskie lokalnie” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków FIO na lata 2014-2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.

Wsparcie skierowano zarówno do istniejących, jak i nowo zarejestrowanych KGW. Każde koło może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 3 do 5 tys. zł. na swoją działalność. Kwota jest uzależniona od liczby osób w danym KGW. Łączna pula przewidziana z budżetu państwa na 2020 rok dla Kół Gospodyń Wiejskich to 40 milionów złotych.

Film zrealizowany przez Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu w ramach zadania pn. "Nasza przeszłość naszą przyszłością".

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie".

Mimo trudnej sytuacji panującej w kraju, również w naszej społeczności, osoby wspierające życie kulturalne w naszej gminie pracują na pełnych obrotach.

Efektem tej pracy są dwa projekty „Ciechanowiec dla Jana Pawła II” oraz „Z zielnika księdza Kluka”, które dostały dofinansowanie w ramach FIO Podlaskie Lokalnie.