Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Ciechanowiec.

 

Celem konsultacji społecznych jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Ciechanowiec.

 

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 12 kwietnia 2022 r. do dnia 13 maja 2022 r. w następujących formach:

  • pisemnej i elektronicznej poprzez zamieszczenie formularza do pobrania na stronie BIP urzędu oraz na stronie www.ciechanowiec.pl. Opinie za pomocą pobranego formularza w sprawie projektu uchwały należy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1
  • otwarte spotkania konsultacyjne odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. w Sali Widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, w godz. od 10.00 do 12.00
  • zbieranie uwag ustnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek-piątek 7.30-15.30.

 

Projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą dostępne do wglądu od 12 kwietnia 2022 r.:

  • na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w zakładce Tablica Ogłoszeń
  • na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

 

Opinie zgłoszone po terminie składania nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy do udziału w konsultacjach.

 

pobierz