fundusz rozwoju regionalnego

Gmina Ciechanowiec złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, w ramach działania pilotażowego „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”.

 

  • Budżet - 2 290 000 zł
  • Beneficjent - Gmina Ciechanowiec

 

Więcej na temat Funduszy

www.eeagrants.org

 

 

fundusz rozwoju regionalnego

Fundusze EOG i fundusze norweskie reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

 

Fundusze EOG i fundusze norweskie na lata 2014–2021 wynoszą 2,8 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  • innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność
  • integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa
  • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna
  • kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa
  • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

 

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

 

Program funduszy EOG i funduszy norweskich składa się z dwóch mechanizmów finansowych. Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię.

 

Więcej na temat Funduszy

www.eeagrants.org

 

 

fundusz rozwoju regionalnego

W październiku 2021 roku Gmina Ciechanowiec złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, w ramach działania pilotażowego „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”.

 

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 832 000 złotych na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Ciechanowiec poprzez dostarczenie pelletu gospodarstwom ubogim energetycznie” w ramach działania pilotażowego „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”.

 

Realizacja inwestycji zakłada budowę zakładu do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu. Łączny koszt zadania to 2 290 000 zł, z czego 80% - 1 832 000 zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszy Norweskich, zaś 458 000 zł środki własne gminy.
Zakład zlokalizowany będzie przy ul. Wspólnej w Ciechanowcu, obok oczyszczalni ścieków.

 

Więcej na temat Funduszy

www.eeagrants.org