Rolnicy, którzy nie wyczerpali limitu w pierwszym terminie lub nie składali jeszcze wniosku w 2020 roku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogą złożyć wniosek w drugim terminie od 3 do 31 sierpnia 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz w przypadku posiadaczy bydła zaświadczenie o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2019 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Zwrot przysługuje do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00. Stawka zwrotu w 2020 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 lub poniżej:

 

pobierz

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego - wykaz faktur