Podpisanie umów na realizację dwóch dróg na terenie gminy Ciechanowiec

20 maja Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, w obecności Starosty Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego oraz Burmistrza Ciechanowca Eugeniusza Święckiego, podpisał umowy na realizację dwóch dróg na terenie gminy Ciechanowiec.

Droga 2106B Kobusy-Radziszewo-Sieńczuch oraz droga 2094B Ciechanowiec-Perlejewo + 2616B ul. Drohicka.

Odbiór pierwszego etapu robót budowlanych Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu

15 kwietnia odbył się odbiór częściowy pierwszego etapu wykonanych prac inwestycji związanej z przebudową Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu.

Całkowity koszt inwestycji to 18 982 849,21 zł. Gmina Ciechanowiec pozyskała na ten cel 10 800 000 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz 400 000,00 zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Gmina zapewnia wkład własny w wysokości 7 782 849,21 zł.

Ponad 6,1 mln złotych na termomodernizację w ramach konkursu "Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027"

11 kwietnia, zarząd województwa rozstrzygnął pierwszą część konkursu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ramach konkursu "Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027".

Na liście beneficjentów znalazł się projekt gminy Ciechanowiec. Wartość całego projektu to 8 624 136,84 złotych z czego dofinansowanie wynosić będzie 6 135 915,78 złotych.

Dofinansowanie na  konserwację sklepień i ścian w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu

3 kwietnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku obyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków na dotacje, które otrzymają parafie i instytucje w terenu województwa podlaskiego na renowację i ochronę zabytków.

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki wspólnie z dziekanem ciechanowieckim ks. kan. Tadeuszem Kryńskim odebrał z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego czek na kwotę 100 000 złotych.

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów Programu „Czyste Powietrze” - sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz.

Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Umowa na realizację zadania "Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec"

28 marca, została zawarta umowa na realizację zadania "Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec" w ramach programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna Wieś.

Dzięki dofinansowaniu, przy świetlicy wiejskiej w Skórcu powstanie plac zabaw dla dzieci. Łącznie wartość zadania wyniesie 60 000 zł, z czego połowę stanowić będą środki własne gminy Ciechanowiec.