300 tys. zł na oświetlenie typu LED w gminie Ciechanowiec - kolejne przyznane dofinansowanie

Zarząd województwa podlaskiego na posiedzeniu w środę, 28 lipca, przyznał 1,4 mln zł dotacji na inwestycje, zgłoszone przez Lokalne Grupy Działania (LGD). 814 energooszczędnych punktów świetlnych i nowa świetlica wiejska - to projekty, które otrzymały wsparcie z funduszy europejskich.

Projekt gminy Ciechanowiec został wybrany w konkursie Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”. Dzięki jego realizacji planuje się zmianę oświetlenia ulicznego.

 

300 tys. zPrawie pół miliona złotych na instalacje fotowoltaiczne na domach mieszkańców Gminy!ł na oświetlenie typu LED w gminie Ciechanowiec - kolejne przyznane dofinansowanie

Zarząd województwa podlaskiego na posiedzeniu w środę, 28 lipca, przyznał Gminie Ciechanowiec dofinansowanie w kwocie niemal 1,5 mln złotych na realizację zadania pod nazwą: "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec".

 

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

29 czerwca odbyło się XXXI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o.

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

18 czerwca odbyło się XXX posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu VIII kadencji. Podczas sesji Rady Miejskiej, radni zgodnie i jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Ciechanowca na początku wotum zaufania, następnie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Nie obyło się bez gratulacji i kwiatów.

W obradach uczestniczyli gościnnie Poseł na Sejm RP Aleksandra Szczudło, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota Łapiak oraz Radni Powiatowi Cecylia Szmurło i Krzysztof Pełszyk, Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Bożena Grotowicz, Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu Łukasz Godlewski, Dziekan Dekanatu Ciechanowieckiego ksiądz kanonik Tadeusz Kryński, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysi.

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE otrzyma koparkę kołową O&K model 3.5 o mocy silnika 67 kW

Burmistrz Ciechanowca 11 czerwca podpisał umowę na realizację inwestycji „Zakup i dostawa używanej koparki kołowej 13 - 20 ton na potrzeby Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu”.

Wykonawcą zadania jest firma Firma Transportowo - Usługowa Mirosław Przesmycki z Małkini. Wartość kontraktu wynosi 121 770 zł.