Odbiór drugiego etapu robót budowlanych Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu

24 lipca odbył się odbiór częściowy drugiego etapu wykonanych prac inwestycji związanej z przebudową Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu.

Całkowity koszt inwestycji to 18 982 849,21 zł. Gmina Ciechanowiec pozyskała na ten cel 10 800 000 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz 400 000 zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Gmina zapewnia wkład własny w wysokości 7 782 849,21 zł.

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gminy Ciechanowiec

18 lipca, Zastępca Burmistrza Ciechanowca Magdalena Kondraciuk, w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie koncesji, podpisała umowę z wykonawcą GVT Sp. z o.o. z Legionowa na pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gminy Ciechanowiec.

Umowa została zawarta na okres 60 miesięcy, zaś czynsz dzierżawny wynosić będzie 4 797 zł miesięcznie.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

15 lipca 2024 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Ciechanowiec i Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o powierzenie grantu w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd.

Ciechanowiec z dotacją ponad 567 tys. złotych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego z 17 czerwca, Gmina Ciechanowiec otrzymała środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Wojtkowice Glinna.

Otrzymane środki w wysokości ponad 567 tys. złotych zostaną przeznaczone na remont infrastruktury rolniczej ponad 2,1 km drogi dojazdowej do gruntów rolnych, co przyczyni się do poprawy warunków pracy rolników, ułatwienie transportu oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Wysokość zadania to koszt około 1 135 000 zł.

Ochotnicza Straz Pozarna w Kocach-Basiach otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy

W Kocach-Basiach, 15 czerwca odbyło się przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Samochód przekazała jednostka OSP w Ciechanowcu.

Umowę przekazania podpisali Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, Gminny Komendant OSP Marek Klejzerowicz i Prezes OSP w Kocach-Basiach Daniel Koc.

Podpisanie umowy na przebudowę z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Nowodwory (Ciasne) o długości 1 255 m

28 maja Burmistrz Ciechanowca, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego podpisał umowę z wykonawcą Firmą Transportowo-Usługową Mirosław Przesmycki na „Budowę, rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”.

Podpisana umowa, której łączna wartość wynosi 919 999,27 zł, zostanie zrealizowana do 29 listopada 2024 r.