„Moja Woda” na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dotację w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020–2024.

„Moja woda” to nowy program rządu, a konkretnie: Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma on załagodzić skutki suszy. Termin naboru wniosków do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Otwarcie dróg gminnych Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły oraz ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu

9 września otwarto drogę gminną Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły oraz ulicę Konopnickiej w Ciechanowcu.

Nowe nawierzchnie, pobocza, zjazdy, bariery energochłonne, chodniki i przejścia dla pieszych - to tylko niektóre zmiany, które były możliwe dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych.

Obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

31 sierpnia odbyło się XXII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec oraz określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Ciechanowiec.

Odbiór końcowy ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu

26 sierpnia odbył się odbiór końcowy robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kosiorki - Kolonia Kosiorki” o łącznej długości 2 228 m.

Wartość robót wyniosła 300 051,59 zł, z czego 50% wydatków związanych z realizacją projektu tj. 150 025,79 zł stanowi dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Odbiór końcowy ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu

21 sierpnia odbył się odbiór końcowy robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu”.

Zakres prac obejmował przebudowę ulicy z nawierzchni gruntowej na bitumiczną z chodnikami o łącznej długości 540,5 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej.