Ciechanowiec z dotacją ponad 567 tys. złotych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego z 17 czerwca, Gmina Ciechanowiec otrzymała środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Wojtkowice Glinna.

Otrzymane środki w wysokości ponad 567 tys. złotych zostaną przeznaczone na remont infrastruktury rolniczej ponad 2,1 km drogi dojazdowej do gruntów rolnych, co przyczyni się do poprawy warunków pracy rolników, ułatwienie transportu oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Wysokość zadania to koszt około 1 135 000 zł.

Ochotnicza Straz Pozarna w Kocach-Basiach otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy

W Kocach-Basiach, 15 czerwca odbyło się przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Samochód przekazała jednostka OSP w Ciechanowcu.

Umowę przekazania podpisali Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, Gminny Komendant OSP Marek Klejzerowicz i Prezes OSP w Kocach-Basiach Daniel Koc.

Podpisanie umowy na przebudowę z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Nowodwory (Ciasne) o długości 1 255 m

28 maja Burmistrz Ciechanowca, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego podpisał umowę z wykonawcą Firmą Transportowo-Usługową Mirosław Przesmycki na „Budowę, rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”.

Podpisana umowa, której łączna wartość wynosi 919 999,27 zł, zostanie zrealizowana do 29 listopada 2024 r.

Podpisanie umów na realizację dwóch dróg na terenie gminy Ciechanowiec

20 maja Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, w obecności Starosty Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego oraz Burmistrza Ciechanowca Eugeniusza Święckiego, podpisał umowy na realizację dwóch dróg na terenie gminy Ciechanowiec.

Droga 2106B Kobusy-Radziszewo-Sieńczuch oraz droga 2094B Ciechanowiec-Perlejewo + 2616B ul. Drohicka.

Umowy na realizację rozwoju sportu w Gminie Ciechanowiec podpisane

13 maja Burmistrz Ciechanowca podpisał umowy z Klubem Sportowym Unia Ciechanowiec, Ciechanowieckim Stowarzyszeniem Piłkarskim „Unia 1976” oraz Klubem Sportowym Rotmistrz Ciechanowiec na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w gminie w 2024 roku.

W ramach otrzymanych kwot organizowane będą treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży, prowadzone zajęcia sportowe w formie treningów siatkarskich i lekkoatletycznych oraz organizowane zawody sportowe i rozgrywki ligowe.

Inauguracyjna pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu IX Kadencji

6 maja odbyła się inauguracyjna pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu IX Kadencji. Obrady otworzył radny senior Jan Krzysztof Binaś.

Ślubowanie na nowo wybranych radnych złożyli: Jan Krzysztof Binaś, Lucjan Budlewski, Aneta Joanna Czarnecka, Dorota Monika Deniziak-Wodyńska, Sławomir Gawrysiak, Marek Karolewski, Michał Łempicki, Małgorzata Niewiarowska, Sławomir Pietrzykowski, Piotr Prokopiak, Ewa Radziszewska, Albert Radziszewski, Andrzej Tkaczuk, Andrzej Wojtkowski, Małgorzata Żywicka.