Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Kocach-Schabach. Umowa z wykonawcą zadania podpisana.

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 19 stycznia 2022 r. podpisał umowę na realizację zadania pn. "Remont budynku oświatowego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kocach Schabach wraz z zagospodarowaniem terenu".

Realizacja zadania zakłada przebudowę budynku oświatowego w miejscowości Koce-Schaby ze zmianą funkcji na pomieszczenia związane z opieką społeczną pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne” wraz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Złóż wniosek o dodatek osłonowy.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku Oddział Siemiatycze, firma zajmująca się gospodarką odpadami na terenie Gminy Ciechanowiec, przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy przyjmuje odpady na dawnym składowisku w Nowodworach w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z prezesem Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o. - tel. 501 721 100

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

21 grudnia odbyło się XXXVI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli m. in. uchwały w sprawach: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2022-2037, uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2022, zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok oraz utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Wojtkowicach Starych.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

254 820,00 zł – taką kwotę otrzyma Gmina Ciechanowiec na wydatki związane z cyfryzacją urzędu. 23 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na realizację grantu.

Co istotne jest to dofinansowanie 100%, czyli samorząd nie dokłada własnych środków na realizację tego projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.