Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 18 sierpnia podpisał kolejną umowę na realizację rzeczową inwestycji drogowej, przewidzianej do realizacji jeszcze w tym roku, do 30 listopada.

Umowa dotyczy przebudowy czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu o łącznej długości około 259,2 metrów.

 

Zakres robót obejmuje utwardzenie kostką brukową betonową czterech gruntowych odcinków drogi gminnej ul. Pińczowskiej. Wykonawcą zadania jest firma „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk z Siemiatycz. Wartość kontraktu wynosi 466 770,24 zł.

 

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała środki zewnętrzne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku o dofinansowanie, tj. 296 028 zł.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu