W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa.

Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy.

 

   018

 

Zwracam się do Użytkowników gospodarstw rolnych z gorącą prośbą. Weźcie udział w spisie w drodze samospisu, wykazując się postawą obywatelską dla dobra naszej społeczności lokalnej. Jednocześnie proszę młodzież, aby pomogła w dokonaniu samospisu rodzicom, dziadkom, znajomym, jeżeli będą mieli trudności z dopełnieniem obowiązku spisowego.

 

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek ustawowy dokonania samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji znajdującej się na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 wew. 1 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”.

 

Samospisu można dokonać także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, gdzie wydzielone zostało bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Skorzystać z niego mogą rolnicy, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Ciechanowiec i nie mają warunków technicznych do samospisu. By móc skorzystać ze stanowiska i pomocy pracownika przy wypełnianiu formularza, należy się wcześniej umówić telefonicznie pod numerem 277 11 45 wew. 29.

 

Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo! Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski obowiązek!

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki