30 września, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się XXIII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Nr 117/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu, zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz spraw bieżących.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował o takich sprawach jak:
- 1 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Wszystkie placówki rozpoczęły swoją pracę zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi pandemii. Do dnia sesji dyrektorzy nie zgłaszali żadnych problemów;
- 6 września na terenie Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbył się charytatywny Piknik „Dla Michasia”, na którym zebrano kwotę w wysokości 58 480,82 zł. W tym samym dniu na terenie Muzeum odbyło się również „Narodowe czytanie”, które zostało przygotowane przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu;
- 8 września ogłoszono zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu”. Wpłynęło 8 ofert. Przetarg wygrała firma PRIMTECH na kwotę 41 820,00 zł;
- 9 września odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły oraz ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu;
- 10 września złożono wniosek do Ministra Sprawiedliwości na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu na kwotę 305 000 zł. Wsparcia przy składaniu wniosku udzieliła Poseł Pani Aleksandra Szczudło;
- 11 września ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ciechanowiec. Przetarg został ogłoszony na dwa lata. Oferty można składać do 16 października 2020 r.
- 11 września podpisano umowę na realizację projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”. W projekcie bierze udział 20 gmin z województwa podlaskiego. Gminy te opracują plan obsługi inwestora, w ramach realizacji którego w Urzędzie Miejskim zostanie wyznaczony pracownik, który będzie wspierał inwestora, który zechce zainwestować w gminie;
- 11 września rozstrzygnięto przetarg na „Przebudowę i budowę ulicy Sienkiewicza”. Przetarg wygrała Firma Drogowa Gryko Marcin z miejscowości Sowlany. W dniu 16 września została podpisana umowa na realizacje tego przedsięwzięcia. Wartość rzeczowa zadania wynosi ogółem 257 224,07 zł, z czego środki własne wynoszą 145 981,69 zł. Pozostałe środki stanowią dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Po podpisaniu umowy pojawiły się problemy z mieszańcami tej ulicy, ponieważ są przeciwni budowie z różnych względów;
- 14 września ogłoszono zapytanie ofertowe na wyposażenie „Klubu Seniora+” w Ciechanowcu. Klub został już wyremontowany i w chwili obecnej został ogłoszony przetarg na wyposażenie. Termin składania ofert do 25 września 2020 r. Wpłynęły 4 oferty i w chwili obecnej trwa ich weryfikacja;
- 18 września ogłoszono zapytanie ofertowe na ”Dostawę nowego samochodu osobowego typu bus 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.
- 18 września odbyło się spotkanie z sołtysami w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego w 2021 r. na zakup samochodu asenizacyjnego. Na dzień dzisiejszy wpłynęły 23 wnioski, z czego 20 wniosków jest przeznaczonych na zakup pojazdu. Burmistrz podziękował sołectwom, które zdecydowały się na zakup samochodu i przekazały środki.
- 21 września ogłoszono zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Termin składania ofert do 30 września 2020 r. Gmina osiągnęła budżet w wysokości ponad 40 000 000 zł i jest zobligowana ustawą do przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 22 września ogłoszono zapytanie ofertowe na „Wykonanie oraz utrzymanie sieci WIFI4EU w Ciechanowcu”. Termin składania ofert do 2 października 2020 r.;
- 22 września odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie organizacji pracy szkół;
- 29 września podpisano umowę na realizację inwestycji „Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk z budową wiat handlowych”. Wartość projektu wynosi 1 073 520,49 zł z tego dofinansowanie wynosi 683 081 zł (63,63%). Według założeń na targowisku mają powstać zadaszone wiaty, utwardzone ciągi komunikacyjne, podłączony prąd, oświetlenie oraz sanitariat;
- 29 września zakończono prace remontowo - konserwatorskie elewacji budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu. Całkowita wartość projektu to 334 731,92 zł, z czego 177 847,35 zł stanowiły środki własne, zaś 156 884,57 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
- 30 września złożono wnioski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o sfinansowanie 5 inwestycji takich jak: „Budowa i przebudowa obiektów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Ciechanowiec” - 10 500 000 zł, „Budowa mieszkań socjalnych” - 6 000 000 zł, „Przebudowa Stadionu Miejskiego i Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Zalewem w Ciechanowcu” - 8 000 000 zł, „Wymiana oświetlenia w Gminie Ciechanowiec” - 920 050 zł, „Remont Budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Łempicach” - 5 000 000 zł;
- 30 września za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego złożono wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przebudowę budynku oświatowego w miejscowości Koce -Schaby ze zmianą funkcji na pomieszczenia związane z opieką społeczną pod nazwą „Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne” wraz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. W ramach projektu przewiduje się opiekę dla piętnastu osób pełnoletnich niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym w ramach dziennego pobytu oraz dla dwóch osób niepełnosprawnych w ramach pobytu całodobowego. Wartość projektu to 2 052 303,83 zł (100 % dofinansowania z programu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych);
- 30 września został złożony wniosek na stację uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch. Jest to wniosek na kwotę w wysokości 3 700 000 zł.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki poinformował, że od 1 września trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Zanim rachmistrze ruszą w teren rolnicy mogą dokonać samospisu poprzez stronę internetową. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, wydzielone zostało bezpłatne stanowisko komputerowe. Skorzystać z niego mogą rolnicy, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Ciechanowiec i nie mają warunków technicznych do dokonania samospisu. By móc skorzystać ze stanowiska i pomocy pracownika przy wypełnianiu formularza, należy wcześniej umówić się telefonicznie pod numerem 277 11 45 wew. 29. Od 1 października uruchomiona zostanie aplikację LuPe służącą do obsługi zgłoszeń i komunikacji urzędu z mieszkańcami. Aplikacja zapewnia prostą, dwustronną komunikację. System działa na stronie internetowej oraz aplikacji mobilnej. Poprzez aplikację mieszkańcy mogą zgłaszać różne problemy, jak również urząd będzie wysyłał komunikaty do mieszkańców. Możliwy jest też podgląd harmonogramu odbioru odpadów z automatycznym powiadamianiem o zbliżającym się terminie odbioru. Wszelkie informacje dotyczące aplikacji są na stronie internetowej urzędu.

 

Trwają również prace nad przygotowaniem wniosku do programu „Maluch +” na przystosowanie pomieszczeń na żłobek. Do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku został złożony wniosek na prowadzenie jednej grupy żłobka w gminie Ciechanowiec. Istnieje program, z którego gmina może pozyskać kwotę w wysokości 1 000 000 zł na adaptację pomieszczeń lub rozbudowę żłobka. Patrząc na zasoby lokalowe w Ciechanowcu Burmistrz poinformował, że na ten cel warto zaadoptować parter Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu. Jeżeli żłobek nie będzie funkcjonował po realizacji projektu, to po dwóch latach pomieszczenia będą wyremontowane i gotowe do prowadzenia przez Szkołę Podstawową w nich zajęć edukacyjnych. Burmistrz dodał, że internat znajdujący się w budynku tej szkoły nie jest zlokalizowany tam na stałe. Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński ma zamiar rozbudować internat przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

 

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Nr 117/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu oraz zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

 

069