Bezpłatna sieci Wi-Fi na terenie Ciechanowca w ramach inicjatywy WiFi4EU

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 20 października podpisał umowę na realizację rzeczową inwestycji w ramach inicjatywy WiFi4EU.

Umowa dotyczy uruchomienia bezpłatnej sieci Wi-Fi, która swoim zasięgiem ma objąć rynek w centrum miasta, teren wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zalewu od strony stadionu.

 

Z sieci będzie można skorzystać również wewnątrz budynków Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wykonawcą zadania została firma MAXTO Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w miejscowości Modlniczka. Prace zostaną zakończone przed końcem bieżącego roku.

 

Gmina Ciechanowiec znalazła się w gronie 3400 miast i gmin z Europy, które otrzymały dofinansowanie w kwocie 15 tysięcy euro (ponad 64 tys. zł). Warto dodać, że w ramach inicjatywy złożonych zostało ponad 10 tys. wniosków z 30 krajów. Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie wysokiej jakości dostępu do Internetu w całej Unii Europejskiej, poprzez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych takich jak parki, place, urzędy, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea. Łączna pula środków finansowych przeznaczona do rozdysponowania w skali Unii Europejskiej wynosiła 51 milionów euro.