Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Zadobrzu, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dokonano odbioru końcowego zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w Zadobrzu, na odcinku o łącznej długości 598,30 m.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 703 257,25 zł. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 399 541,29 zł.

 

Roboty budowlane obejmowały m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej oraz chodnika z kostki brukowej, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, oczyszczenie i wykonanie przepustów. W ciągu drogi pojawiło się nowe oznakowanie pionowe oraz zabezpieczenie istniejącej linii telekomunikacyjnej długości około 80 metrów. Prace zakończyły się jesienią 2020 r. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Maksbud Sp. z o. o. z Bielska Podlaskiego.

 

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Zadobrzu, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Zadobrzu, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Zadobrzu, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu