Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego zbiornika w m. Ciechanowiec w km 15+300 rzeki Nurzec, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie”.

Postępowanie obejmuje wykonanie dokumentacji na zbiornik na powierzchni ok. 7,0 ha powyżej mostu na drodze wojewódzkiej nr 690 (obszar nieużytkowany rolniczo i niewykorzystywany gospodarczo), który pełniłby funkcję zarówno zbiornika przeciwpowodziowego jak i retencyjnego o charakterze przepływowym z możliwością regulacji przepływu na budowli upustowej (jazie na rzece Nurzec).

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2021 r. o godz. 10:00.

Szczegóły zamówienia publicznego: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4004

 

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w Ciechanowcu