Atrakcyjne tereny inwestycyjne w Ciechanowcu, zachętą do lokowania kapitału

Gmina Ciechanowiec wychodzi naprzeciw i zaprasza inwestorów do lokowania swojego kapitału na terenach inwestycyjnych w mieście Ciechanowiec. Jesteśmy gminą otwartą i przychylną do zainicjowania wielu inwestycji.

Ciechanowiec jest jednym z miejsc, o których mówi się, że mają swoją duszę, a wręcz jakąś magię. Tutaj niemal we wszystkim tradycja i historia łączą się ze współczesnością.

 

Wielkim szacunkiem obdarzamy dziedzictwo przeszłości, ale śmiało patrzymy w przyszłość, myśląc o harmonijnym rozwoju całej gminy. Naszym największym kapitałem niezmiennie są ludzie pełni twórczych inwencji, kreatywni w biznesie i rozumiejący wyjątkowość tego miejsca.

 

Samorząd gminy Ciechanowiec przywiązuje wielką wagę do stworzenia komfortowych warunków dla wszelkiej działalności i inicjatywy gospodarczej na terenie Gminy. Atutami, które zachęcają do zainwestowania w jej szybki rozwój gospodarczy jest infrastruktura techniczna, sieć telekomunikacyjna i drogowa, ulgi podatkowe i tereny pod inwestycje pod działalność usługową lub produkcyjną przy ul. Podlaskiej:

  • działka nr 3035/11, o pow. 3,40 hektara
  • działka nr 3038/3, o pow. 1,13 hektara.

 

O atrakcyjności oferty decyduje kilka czynników. Tereny inwestycyjne ulokowane są we wschodniej części miasta - wzdłuż ulicy Podlaskiej. Posiadają dogodny dojazd do głównych dróg (Ciechanowiec leży na skrzyżowaniu trzech dróg wojewódzkich: drogi wojewódzkiej nr 681, drogi wojewódzkiej nr 690 oraz drogi wojewódzkiej 694). Grunty stanowią własność Gminy Ciechanowiec. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ciechanowiec klasyfikuje ten obszar jako: Strefę produkcyjno-usługową. Położenie oferowanych gruntów w bliskim sąsiedztwie ważnych dróg publicznych powoduje, że ich dostępność komunikacyjna spełnia wymagania nawet dużych inwestorów. Sytuację tę poprawią jeszcze trwające lub planowane inwestycje na drogach zarówno powiatowych, jak i gminnych.

 

Zapraszam inwestorów, którzy w Gminie Ciechanowiec znajdą atrakcyjne tereny pod inwestycję i zapewniam dobrą współpracę z samorządem lokalnym.

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

 Przedsiębiorcom i inwestorom oferujemy:

Tereny inwestycyjne pod działalność usługową lub produkcyjną przy ul. Podlaskiej
 
Działka nr 3035/11, o pow. 3,40 hektara    zobacz lokalizację
 
Działka nr 3035/11, o pow. 3,40 hektara
 
Działka nr 3035/11, o pow. 3,40 hektara
 
 
 
Działka nr 3038/3, o pow. 1,13 hektara   zobacz lokalizację
 
Działka nr 3038/3, o pow. 1,13 hektara
 
Działka nr 3038/3, o pow. 1,13 hektara
 
 
informacja  więcej ofert tutaj