Przebudowa ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

Burmistrz Ciechanowca 29 grudnia podpisał umowę na realizację inwestycji „Przebudowa drogi nr ewid. 323 – ul. Kuczyńska w Ciechanowcu”.

Wartość kontraktu wynosi 199 723,56 zł. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała środki zewnętrzne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku o dofinansowanie.

 

Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni z betonowej kostki brukowej o szerokości 3,5 m z obustronnymi poboczami o szerokości 1 m każde, wykonanie zjazdów do posesji oraz montaż 5 słupów oświetlenia drogowego wraz z kompletnymi oprawami oświetleniowymi LED.

 

Wykonawcą zadania jest firma Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z Małkini Górnej. Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewidziano na 31 sierpnia 2021 r.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu