Ostatnie miesiące były dla naszej lokalnej społeczności czasem próby i mierzenia się z nowymi wyzwaniami, które stawiały przed nami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia. Epidemia koronawirusa postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji.

Nasze życie zostało podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Paraliż dotknął wszystkich dziedzin życia. Musieliśmy pozostać w domu. Zamknęły się placówki oświatowe, urzędy, instytucje kultury. Zaczęliśmy żyć „zdalnie” i na dystans.

 

Zamiast otwierać i uczestniczyć, musieliśmy zamykać i ograniczać dosłownie wszystko, żeby obronić się przed niewidzialnym przeciwnikiem. Zmuszeni jesteśmy do zminimalizowania kontaktów społecznych, w związku z czym niewiele w minionym roku spotkań, wydarzeń sportowych i koncertów, o których zawsze o tej porze roku wspominaliśmy.

 

W tym miejscu chciałbym przekazać wyrazy uznania i podziękowania władzom wojewódzkim, samorządowi powiatu, Radnym Rady Miejskiej w Ciechanowcu, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy, sołtysom i przewodniczącym osiedli, druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych, a także wszystkim tym, których nie sposób tu wymienić, a przyczynili się do rozwoju naszej gminy. Szczególnie dziękuję przedstawicielom rządu i administracji rządowej z naszego regionu, którzy w swojej działalności zawsze pamiętają o naszej Małej Ojczyźnie oraz służą swoją pomocą i wsparciem.

 

Koronawirus w całej Polsce przeorganizował wszystkie dziedziny życia. Jednym z obszarów funkcjonowania naszej gminy, w którym najbardziej odczuwalne dla wszystkich były kwestie związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa była oświata. Test samodzielności przeszli uczniowie i rodzice. Otrzymaliśmy rządowe wsparcie w postaci 21 laptopów z programu Zdalna szkoła oraz kolejne 26 z programu Zdalna szkoła+. Trwający rok szkolny będzie wyzwaniem zarówno dla dyrektorów, nauczycieli jak i uczniów i rodziców. Musimy zmierzyć się z tą nową sytuacją wspólnie, współpracując i wspierając się nawzajem, pamiętając że priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci.

 

Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły na szczęście na tempo inwestycji i prowadzonych w gminie modernizacji. Realizowaliśmy ważne projekty społeczne i gospodarcze. Kierowaliśmy je do wszystkich grup mieszkańców - od najmłodszych, po najstarszych. Mimo oczywistych utrudnień staraliśmy się utrzymać aktywność inwestycyjną gminy i wszystko, co było możliwe do zrobienia, robiliśmy, nie odkładając niczego „na jutro”. Remonty dróg i gminnych budynków trwają, a jako gospodarz naszej małej ojczyzny wciąż dbam o to, by nowe umowy i dofinansowania przyczyniały się do utrzymania jakości i tempa rozwoju gminy.

 

Kończą się inwestycje już rozpoczęte, startują nowe, przygotowywane są dokumentacje z myślą o kolejnych latach. Przebudowa infrastruktury drogowej, inwestycje w przestrzeń publiczną, w rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, a także poprawa estetyki miasta, to tylko fragment większej całości. Gmina wydała w 2020 roku niemal 7 mln złotych na inwestycje drogowe. W głównej mierze zmiany były możliwe dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych oraz wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wspólnych sukcesów jest więcej, a kolejne wyzwania przed nami. Podsumowanie działań inwestycyjnych i środków przeznaczonych na ich realizację w 2020 roku zostało zestawione w tabeli poniżej.

 

Wciąż dużych finansowych nakładów wymagają gminne drogi, więc i w tym kierunku będzie płynął strumień gminnych pieniędzy i, jeżeli się uda, również pieniędzy zewnętrznych - czy to z budżetu państwa, czy ze środków unijnych. Drogi na terenie gminy w dalszym ciągu są sukcesywnie modernizowane – w ostatnim czasie zakończono remont kilku z nich, a także podpisano umowy na budowę kolejnych. Gmina jest właścicielem niemal 130 km dróg publicznych. W większości nie są w dobrym stanie, a są odcinki, które trudno nazwać drogami. Jest wiele pytań, dlaczego remontujemy te, a nie inne fragmenty. W pierwszej kolejności inicjujemy remonty czy przebudowy tych dróg, które mają gotową dokumentację projektową oraz szanse na otrzymanie dofinansowania zewnętrznego – co jest ogromnym wsparciem.

 

Wspólnym mianownikiem działań inwestycyjnych podejmowanych przez gminę Ciechanowiec jest podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Przedsięwzięcia inwestycyjne skupiają się głównie na poprawie jakości przestrzeni publicznej, komunikacji i promowaniu zrównoważonej mobilności, jak również na zwiększeniu dostępności i atrakcyjności terenów zielonych czy miejsc rekreacji, trosce o jakość edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

 

Trudno jest przewidzieć przyszłość. Najlepiej obrazują to ostatnie miesiące, kiedy to cały świat walczy z niewidzialnym wrogiem - wirusem. Nawet krótkoterminowe prognozy bywają zawodne, a co dopiero przewidywania o kilkuletnim horyzoncie czasowym. Wspólnie jednak chcemy, aby gmina Ciechanowiec w przyszłości była miejscem otwartym, przyjaznym dla dzieci, młodzieży, osób czynnych zawodowo i seniorów. Z mocną gospodarką, pełnym zieleni, o wysokiej jakości życia, dbającym o przestrzeń publiczną i środowisko, w którym żyjemy.
2021 będzie rokiem z dużymi nakładami na utrzymanie i rozwój terenów zielonych. W projekcie budżetu zaproponowano na ten cel około 2 mln zł, w tym 140 tys. zł na zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu, 45 tys. zł na wykonanie dokumentacji Modernizacji Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu oraz ponad 1,8 mln zł na adaptację terenu zalewu w Ciechanowcu. Utrzymanie aktualnego, tempa rozwoju będzie jednym z celów przyszłości miasta i gminy. Szczegółowe informacje na temat inwestycji, które zostały zaplanowane w 2021 roku znajdują się w tabeli poniżej.

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

Tabela: 

 

Podsumowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 rokuPodsumowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 rokuPodsumowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku

 

 

Tabela:

 

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków planowanych na ich realizację w 2021 roku  Wykaz zadań inwestycyjnych i środków planowanych na ich realizację w 2021 roku