Ponad 5 mln złotych na zagospodarowanie terenu wokół ciechanowieckiego zalewu

Burmistrz Ciechanowca, 11 lutego podpisał umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” prac objętych przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Ciechanowiec, w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ramach projektu „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia".

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec - lider projektu, pozyskała środki zewnętrzne w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 2 888 008,89 zł.

 

Wykonawcą zadania jest firma Palmett Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewidziano na 30 czerwca 2022 roku. Wartość kontraktu wynosi 5 145 808,07 zł.

 

W ramach przedsięwzięcia zostanie zagospodarowany teren wokół ciechanowieckiego zalewu, wyspa oraz tereny zalesione wokół stadionu. Ponadto powstaną m.in. nowe nasadzenia drzew i krzewów, instalacje elementów małej architektury, tablice interaktywno-edukacyjne, wieża widokowa oraz nowe szlaki turystyczne.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu