1 000 000 zł na rozbudowę internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

Podczas XXVII sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego radni przegłosowali uchwały, dzięki którym dofinansowane zostaną lokalne projekty, w tym projekt o dofinansowaniu rozbudowy internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

O wsparcie z budżetu województwa wnioskował Powiat Wysokomazowiecki - organ prowadzący placówkę. Na rozbudowę internatu zostanie przekazane 1 000 000 zł.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu kształci najwięcej uczniów spośród szkół ponadpodstawowych w powiecie. Jako jedna z nielicznych w województwie podlaskim prowadzi certyfikowane klasy wojskowe. Ich uczniowie w większości pochodzą spoza terenu Powiatu Wysokomazowieckiego i korzystają z internatu. Modernizacja i rozbudowa internatu podniesie standardy zakwaterowania, poprawi też estetykę budynku.

 

Przewidywany zakres robót obejmować będzie: rozbudowę i podniesienie internatu, wykonanie poddasza użytkowego w miejsce obecnego płaskiego dachu, powiększenie powierzchni internatu o 902 metry kwadratowe, powiększenie bazy noclegowej dla młodzieży o 80 miejsc noclegowych, czyli do 170 miejsc noclegowych, pokoje 2-3 osobowe dla uczniów z łazienkami i odnowienie całej elewacji zewnętrznej.

 

1 000 000 zł na rozbudowę internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

 

1 000 000 zł na rozbudowę internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu