"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej " to projekt, na który Klub Sportowy Unia Ciechanowiec otrzymał 24 000 zł dotacji od Samorządu Województwa Podlaskiego.

Pieniądze na działalność oraz promocję województwa trafią do ponad 50 klubów, które występują w niższych ligach. Najliczniej na konkurs ogłoszony 22 stycznia odpowiedziały drużyny piłkarskie.

 

Bardzo dziękujemy! Mamy zamiar wykorzystać te środki na polepszenie warunków treningowych w naszym Klubie, a także na godną promocję Ciechanowca i województwa podlaskiego - napisali na swoim fanpage działacze Unii Ciechanowiec.

Dofinansowanie z budżetu województwa to ogromne wsparcie dla mniejszych klubów. Dzięki tym środkom kluby będą mogły pokryć m.in.: koszty obsługi sędziowskiej, medycznej, technicznej, wynagrodzenia szkoleniowców, koszty ochrony, licencji zawodników, zakup i produkcję materiałów związanych z promocją, organizację transportu, wyżywienia i zakwaterowania zawodników, wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy i urządzenia, ubezpieczenie uczestników czy koszty realizacji szkolenia dzieci i młodzieży.

 

023