Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Opublikowane zostały wyniki kolejnego konkursu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego trafi kolejna transza środków w wysokości ponad 75 mln zł.

Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL. Dzięki przyznanym środkom, kolejne instytucje działające w Ciechanowcu będą mogły zrealizować planowane inwestycje.

 

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu:

Dofinansowanie obejmuje III (końcowy) etap budowy Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W ramach inwestycji planowane są prace wykończeniowe segmentu ekspozycyjno - edukacyjnego oraz zakup wyposażenia pozwalające na rozpoczęcie pełnego użytkowania obiektu. Zadanie obejmuje również montaż instalacji pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych pozwalających na obniżenie bieżących kosztów eksploatacyjnych oraz uzyskanie efektów ekologicznych.

  • Szacowany koszt inwestycji: 6 000 000 zł
  • Dofinansowanie: 4 000 000 zł

 

Zespół Opiekuńczo-Leczniczy w Ciechanowcu

Przyznane środki zostaną wykorzystane na kompleksową przebudowę czterech kondygnacji w Zespole Opiekuńczo-Leczniczym w Ciechanowcu. Projekt obejmuje wyburzenia i zmianę układu ścian wewnętrznych, wymianę posadzek, wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz inne roboty towarzyszące. W ramach projektu zaplanowano także wyposażenie przebudowanego obiektu.

  • Szacowany koszt inwestycji: 9 000 000 zł
  • Dofinansowanie: 3 000 000 zł

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Każdy samorząd mógł złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje. Do podziału w skali kraju było 1,65 mld zł. Dofinansowanie w województwie podlaskim otrzymało 65 projektów na łączną kwotę 75 064 028,40 zł.

 

Burmistrz Ciechanowca składa serdeczne podziękowania Poseł Aleksandrze Szczudło, Marszałkowi Województwa Podlaskiego Arturowi Kosickiemu oraz Staroście Wysokomazowieckiemu Bogdanowi Zielińskiemu, dzięki którym ww. instytucje otrzymały tak duże wsparcie.