21 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku została zawarta umowa, na mocy której ciechanowiecki samorząd otrzyma dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

Umowa została podpisana pomiędzy Gminą Ciechanowiec reprezentowaną przez Eugeniusza Święckiego Burmistrza Ciechanowca, a Zarządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez Artura Kosickiego - Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Marka Olbrysia - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego.

 

Dofinansowanie w kwocie 600 tys. złotych dotyczy inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Uszyńskiej w Ciechanowcu. Budowa oświetlenia drogowego na drodze powiatowej nr 2096B w miejscowości Wojtkowice-Dady. Wymiana oświetlenia w gminie Ciechanowiec na ledowe.”

 

W ramach zadania zostanie wykonana zarówno budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego, jak również zmodernizowane zostaną istniejące oprawy oświetleniowe.

 

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 31 grudnia 2021 r.

 

600 tys. zł dotacji na nowe oświetlenie uliczne w gminie Ciechanowiec