26 kwietnia radni Sejmiku Województwa Podlaskiego, podjęli decyzję o przyznaniu rekordowej kwoty (3 mln. zł) przeznaczonej na prace remontowe i konserwatorskie przy podlaskich zabytkach. Dofinansowanie otrzyma 65 obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Wśród 65 zabytków, których remont zostanie dofinansowany znalazły się obiekty z gminy Ciechanowiec.

 

Wsparcie zostało przyznane na przeprowadzenie badań konserwatorskich w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej oraz przy pomniku księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Na ten cel przeznaczono dofinansowanie w wysokości 45 tys. złotych.

 

Natomiast 48 tys. zł. otrzyma parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Pobikrach, na remont kościoła parafialnego.

 

Początkowo w budżecie województwa na 2021 r. zarezerwowano 2 mln zł na remonty i konserwacje zabytków. W związku z dużą liczbą wniosków, dotyczących obiektów wymagających niezwłocznej interwencji, radni wojewódzcy zdecydowali o zwiększeniu środków do 3 mln złotych.

 

Prawie 100 tys. zł na prace remontowe i konserwatorskie przy gminnych zabytkach

 

011