Zarząd Województwa Podlaskiego, 20 maja 2021 r. przyznał Gminie Ciechanowiec dotację z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 165 000 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Koce-Schaby.

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanki kruszyw łamanych na łącznej długości 1, 080 m.

 

Przedsięwzięcie ułatwi i skróci czas dojazdu do pól położonych w sąsiedztwie drogi oraz zabudowy kolonijnej, a także poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników.

.

 

165 000 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koce-Schaby