Kolejna umowa na inwestycje drogowe podpisana - ul. Podlaska wraz ze ścieżką rowerową

Burmistrz Ciechanowca 29 kwietnia podpisał umowę na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu”.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., mająca siedzibę w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość kontraktu wynosi 5 787 380,23 zł.

 

Zakres prac obejmuje budowę drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu oraz uwzględnia realizację dwóch odcinków o łącznej długości ok. 1069,94 km, tj. pierwszego, który rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 690 (ul. Mickiewicza) w km 0+000,00, a kończy się za projektowanym skrzyżowaniem z odcinkiem drugim w km 0+441,70 oraz drugiego, który rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą gminną (ul. Kazimierza Uszyńskiego) w km 0+000,00 a kończy się w km 0+628,24.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu