Podpisanie umowy na utworzenie i funkcjonowanie Żłobka w Ciechanowcu

W Tykocinie, 1 czerwca podczas uroczystego otwarcia żłobka, który powstał dzięki funduszom z programu Maluch+. została podpisana umowa na mocy której ciechanowiecki samorząd otrzyma dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie Żłobka w Ciechanowcu.

Umowa została podpisana pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, a Gminą Ciechanowiec reprezentowaną przez Eugeniusza Święckiego Burmistrza Ciechanowca. Wartość kontraktu to 964 956,89 zł.

 

Na realizację zadania został już rozstrzygnięty przetarg. Przewidywany termin zakończenia robót to 30 sierpnia 2021 r. Ogłoszono też konkurs na dyrektora Żłobka. Po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu kandydata na dyrektora rozpocznie się proces rekrutacji pracowników i dzieci.

 

Dofinansowanie pochodzi z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+. Jak poinformował Wojewoda Podlaski w województwie podlaskim w ramach Maluch+ w latach 2016-2020 utworzono lub utrzymano ponad 9,7 tys. miejsc, a łącznie przekazano na ten cel ponad 45 mln zł.