W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 9 czerwca podpisano umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Pieniądze trafią do OSP w Ciechanowcu.

Umowę w imieniu samorządu województwa podpisali Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz Wicemarszałek Marek Olbryś, w imieniu samorządu gminy Ciechanowiec Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

 

Dzięki realizacji projektu planuje się zakupić sprzęt ratowniczo-gaśniczy w tym min. przewody hydrauliczne. Całkowita wartość dofinansowania to 10 000 złotych. Zakup ma zostać zrealizowany do 31 października 2021 r.

 

Zarząd Województwa Podlaskiego wybrał do dofinansowania 110 projektów związanych z wyposażeniem jednostek OSP w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wsparcie można było pozyskać na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

OSP w Ciechanowcu jest jednostką najczęściej wyjeżdżającą do akcji z terenu gminy Ciechanowiec, liczy 28 wyszkolonych strażaków-ratowników, gotowych do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych. Nowoczesny i sprawny sprzęt ratownictwa to zwiększenie potencjału ratowniczego i bezpieczeństwa dla mieszkańców na terenie operacyjnym OSP Ciechanowiec.

.

 

165 000 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koce-Schaby