Ponad milion złotych na przebudowę targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk

Burmistrz Ciechanowca, 10 czerwca podpisał umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, prac objętych przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Ciechanowiec pn. „Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych”.

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie zewnętrzne ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wykonawcą zadania jest firma Roboty Ziemno-Transportowe Hubert Boguszewski z miejscowości Łoje. Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewidziano do końca 2021 r. Wartość kontraktu wynosi 1 095 800,85 zł.

 

W ramach przedsięwzięcia zostanie zagospodarowany teren targowiska miejskiego, w tym:

  • budowa 8 wiat targowych na 5 stanowisk każda
  • remont budynku gospodarczego znajdującego się na terenie targowiska na sanitariaty i biuro z monitoringiem targowiska
  • utwardzenie z kostki betonowej stanowiące dojścia i dojazdy oraz posadzkę w wiatach
  • utwardzone stanowiska na gotowe moduły WC z podłączeniem do sieci kanalizacji
  • budowa instalacji wodnej oraz doziemnej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem placu targowego 
  • instalacja fotowoltaiczna na wiatach oraz w postaci latarni wzdłuż głównego traktu
  • budowa przyłączy wodociągowych, elektroenergetycznych i kanalizacyjnych