Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych i gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Wniosek Gminy Ciechanowiec uplasował się na 11 pozycji wśród 32 wniosków gminnych zatwierdzonych do dofinansowania z terenu Województwa Podlaskiego. Przyznana kwota wsparcia wynosi 101 600 złotych.

 

Dofinansowanie zostało przyznane na modernizację 10 przejść dla pieszych, w tym budowę dwóch wyniesionych z kostki brukowej, na terenie gminy Ciechanowiec. Projekt zakłada zakup i montaż dwudziestu kolumn z punktem świetlnym na dziesięciu przejściach dla pieszych z doświetleniem obustronnym stref oczekiwania na chodniku.

 

Przejścia dla pieszych przeznaczone do modernizacji znajdują się w ciągach ulic do których bezpośrednio przylegają placówki oświatowe, kulturalne i sportowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wraz z oddziałem przedszkolnym, żłobkiem i internatem, budynek dawnego Gimnazjum, hala sportowa oraz kompleks boisk "Orlik".

 

  • Wysokość dofinansowania - 101 600 zł
  • Wkład własny gminy - 25 400 zł
  • Łączna wartość inwestycji - 127 000 zł

 

Rada Ministrów podjęła w 2020 r. decyzję, aby z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możliwe było dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię. Zarządcy dróg powiatowych i gminnych mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Na dofinansowanie tych zadań przeznaczono dodatkowo blisko 525 mln zł.

 

W ramach ogłoszonego w marcu 2021 r. naboru dofinansowanie w całym kraju przyznano dla 1 714 zadań, w tym 910 na drogach powiatowych oraz 804 na drogach gminnych. Łączna wartość wsparcia dla zatwierdzonych wniosków to 239,5 mln zł, co pozwoli na modernizację blisko 2,6 tys. przejść dla pieszych.