W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu Centra Opiekuńczo – Mieszkalne Gmina Ciechanowiec otrzyma 2 417 798,60 zł.

Realizacja zadania zakłada przebudowę budynku oświatowego w miejscowości Koce-Schaby ze zmianą funkcji na pomieszczenia związane z opieką społeczną pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne” wraz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

 

W ramach projektu przewiduje się opiekę dla piętnastu osób pełnoletnich niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym w ramach dziennego pobytu oraz dla dwóch osób niepełnosprawnych w ramach pobytu całodobowego.

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne będzie odrębną samodzielną jednostką organizacyjną powołaną przez gminę. Projekt zakłada stworzenie nowych 8 etatów, w zależności od potrzeb uczestników. Jeśli natomiast będzie potrzeba zatrudnienia dodatkowego personelu dla osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia gmina deklaruje poniesienie dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Celem utworzenia Centrów opiekuńczo – mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.