10 września odbyło się symboliczne przekazanie sprzętu i strojów ludowych kupionych w ramach realizowanego przez Gminę Ciechanowiec zadania „Tradycja może być nowoczesna!”  współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”  2021 rok.

Koło Gospodyń Wiejskich "Przybyszanki" otrzymało piec konwekcyjno-parowy wraz z niezbędnym wyposażeniem, tablet oraz 12 kompletów strojów ludowych - 6 damskich oraz 6 męskich.

Koło Gospodyń Wiejskich Przybyszanki od wielu lat działa prężnie biorąc czynny udział we wszystkich wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy i powiatu, promując lokalną tradycję zarówno gastronomiczną, jak i rękodzielniczą. 22 września 2020 r. Gospodynie działające dotąd nieoficjalnie pod nazwą Koło Gospodyń Wiejskich, zarejestrowały swoją działalność w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ramach zadania „Tradycja może być nowoczesna!” kupiono:

  • piec konwekcyjno-parowy wraz z akcesoriami (podstawa, zmiękczacz wody oraz pojemniki stalowe do pieczenia)
  • 12 kompletów strojów ludowych (6 damskich oraz 6 męskich)
    • stroje damskie: spódnica podlaska, koszula podlaska oraz fartuch.
    • stroje męskie: spodnie podlaskie, koszula podlaska i tradycyjny pas.
  • tablet z funkcją WiFi.

Łączny koszt poniesionych wydatków to: 19 225,53 zł, z czego 9 612,76 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podlaskiego.

Działalność Koła Gospodyń Wiejskich jest bardzo różnorodna. Jednym z aspektów ich działalności jest przygotowywanie potraw regionalnych, którymi reprezentuje Gminę podczas wszystkich uroczystości gminnych, jak również poza jej granicami. KGW pielęgnują polską tradycję i jednocześnie wywierają wpływ na rozwój podlaskiej wsi.

Kobiety, obserwując dorobek kulturowy, edukacyjny i społeczny swoich matek i babć, a coraz częściej i mężczyźni, chętnie uczestniczą w spotkaniach koła. Zakup nowoczesnego pieca umożliwi KGW większą produkcję  wytwarzanych produktów np. dżemów, pierogów, ciast czy innych przetworów.

Program odnowy wsi województwa podlaskiego to realizowany corocznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego konkurs na przedsięwzięcia na obszarach wiejskich. Głównym celem programu jest zintegrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, aktywizacja społeczności lokalnych oraz upowszechnienie i promocja koncepcji Smart Villages w przestrzeni wiejskiej.

 024

025

023