Kolejne 2,5 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Tym razem na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Kolejne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład trafi do Ciechanowca. 2.456.200,00 złotych zostanie przeznaczone na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Rząd zdecydował, by wesprzeć dodatkowymi środkami regiony, które najbardziej tego potrzebują. Ponad 1700 gmin otrzyma dodatkowe fundusze.

 
Rząd przeznaczy 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Celem tych dotacji jest poprawa jakości życia mieszkańców gmin oraz troska o środowisko. Inwestycje wodno-kanalizacyjne przekładają się bezpośrednio na dostęp do bieżącej wody i oczyszczanie ścieków.
 
Dodatkowe środki trafią do gmin jeszcze w tym roku. Będzie je można przeznaczyć zgodnie z potrzebami i wydać w latach 2021-2024. To kolejne środki z budżetu państwa mające na celu poprawę komfortu życia mieszkańców.