Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Ciechanowcu

Dzięki otrzymanej od Województwa Podlaskiego dotacji na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP, strażakom z OSP Ciechanowiec zostały zakupione przewody hydrauliczne do zestawu sprzętu hydraulicznego „Lukas” i opryskiwacz spalinowy.

Kupiony sprzęt znacznie przyczyni się do podwyższenia możliwości operacyjnych jednostki w zakresie ratowania życia i mienia.

Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi 11.510,00 zł. Kwota dofinansowania z Województwa Podlaskiego wynosi – 10.000,00 zł. Środki z budżetu gminy – 1.510,00 zł.