Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 10 listopada 2021 r. podpisał z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna z Wołomina umowy na realizację rzeczową dwóch inwestycji drogowych, przewidzianych do realizacji w 2022 roku.

Nowe nawierzchnie zyskają ulice Spółdzielcza i Armii Krajowej w Ciechanowcu. Oba zadania inwestycyjne uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 Podpisane umowy dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 5,8 mln złotych:

  • „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec” - 3.382.930,93 zł
  • „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec” - 2.467.054,29 zł.