1 grudnia odbył się odbiór końcowy prac wykonanych w ramach zadania "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV do celów oświetlenia drogowego w Ciechanowcu przy ulicy Uszyńskiej".

Inwestycja obejmowała wykonanie sieci kablowej oświetleniowej o całkowitej długości trasy 685 m oraz montaż 17 słupów oświetleniowych.

 

Wartość rzeczowa zadania wyniosła 111.315,00 złotych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanowiec" o łącznej wartości 612 547,20 złotych, w tym 300 699,41 złotych to środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Wykonawcą zadania była firma „INSBUD” Sylwia Olszewska z Giełczyna, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

 048

 

049

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu