Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

254 820,00 zł – taką kwotę otrzyma Gmina Ciechanowiec na wydatki związane z cyfryzacją urzędu. 23 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na realizację grantu.

Co istotne jest to dofinansowanie 100%, czyli samorząd nie dokłada własnych środków na realizację tego projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 
Program „Cyfrowa Gmina” jest odpowiedzią na problemy samorządów związane z obsługą mieszkańców za pośrednictwem usług elektronicznych. Pandemia COVID-19 pokazała jak ważna w tych trudnych czasach jest możliwość załatwienia spraw urzędowych nie wychodząc z domu. Dzięki otrzymanym środkom Ciechanowiecki urząd wzbogaci się o nowe rozwiązania, które znacząco podniosą poziom cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie pozwoli także na wymianę sprzętu komputerowego co wpłynie na podniesienie efektywności w codziennej pracy.