16 lutego 2022 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022.

Na drogi na terenie gminy Ciechanowiec przyznano 8 970 522,49 złotych.

 

Dzięki rządowym środkom w gminie Ciechanowiec zostaną zrealizowane następujące inwestycje drogowe:

Drogi gminne:

  • przebudowa drogi gminnej nr 108880B na odcinku Przybyszyn - Malec
  • rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w miejscowości Bujenka

 

.Drogi powiatowe:

  • przebudowa drogi powiatowej nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000-do km 1+000 oraz drogi nr 2095B na odcinku Ciechanowiec-Tworkowice w lok. 1+000 - 1+280
  • przebudowa drogi powiatowej nr 2095B na odcinku Wojtkowice Stare-Wojtkowice Glinna
  • przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę

 

Dokładny wykaz inwestycji znajduje się w załączonej tabeli.

W województwie podlaskim wsparcie rządowe uzyskają 204 zadania, w tym 83 powiatowe i 121 gminnych na łączną kwotę 207 mln zł. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

 

002

 

pobierz

 Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - teren gminy Ciechanowiec