Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu

W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, 9 marca 2022 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę”.

W imieniu Zamawiającego umowę podpisał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Marcin Korcz, działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, natomiast ze strony Wykonawcy umowę podpisali Jerzy Szklaruk - Prezes Zarządu i Irena Grodzka - Członek Zarządu

 

Wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania przetargowego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Przedmiotem inwestycji jest:

 • budowa mostu jednoprzęsłowego z belek prefabrykowanych sprężonych typu Kujan z żelbetową płytą współpracującą
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm
 • miejscowe wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym gr. 10 cm
 • wykonanie podbudowy górnej z kruszywa łamanego gr. 20cm
 • wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa łamanego z wykorzystaniem rumoszu bitumicznego z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 20 cm
 • wykonanie utwardzenia placu manewrowego kostką brukową betonową gr. 8 cm
 • wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
 • ułożenie przepustów z rur PEHD Ø 40 pod zjazdami
 • oczyszczenie rowów drogowych
 • wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm na zjazdach
 • wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, J56
 • wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm
 • ułożenie płyt chodnikowych z wypustkami na ser. 70 cm przy podejściu do przejścia dla pieszych
 • wykonanie zjazdów na drogi gminne z betonu asfaltowego
 • ustawienie barier ochronnych
 • ustawienie barier olsztyńskich
 • wykonanie oznakowania pionowego
 • wycinka drzew i krzewów
 • wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
 • ustawienie elementów małej infrastruktury (ławki i kosze)

 

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Planowany termin zakończenia prac został przewidziany na wrzesień 2023 r. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 8 228 844,53 zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

fot. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem