Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 17 marca 2022 r. ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości  279 380 zł. W tym 200 000 zł przeznaczone zostanie na utworzenie i wyposażenie placówki Klubu Senior+ w Czajach Wólce utworzonego w ramach modułu I, 57 510 zł na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+ w Ciechanowcu oraz 21 870 zł w Wojtkowicach Starych w ramach moduł II na 2022 rok.

 

024

 

Głównym celem programu wieloletniego programu „Senior+” jest tworzenie przyjaznej osobom starszym przestrzeni, zapewnienie warunków do spotkań, aktywności, uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Realizacja projektu pozwoli zachęcić osoby starsze do aktywności społecznej oraz nakierować ich działania na zaangażowanie w sprawy związane z aktywnością społeczności lokalnej.