Pierwszy SIM na Podlasiu już w maju, szansa na mieszkanie w budownictwie społecznym

13 kwietnia w Mońkach odbyło się spotkanie Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusza Urbana z pozostałymi wspólnikami spółki SIM KZN-Podlaskie. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i sekretarz Gminy Anna Czapkowska.

W trakcie rozmów doprecyzowano szczegóły umowy spółki. Podpisanie dokumentu powołującego pierwszy SIM w województwie podlaskim zaplanowano na drugą połowę maja. Szacuje się, że w ramach SIM KZN-Podlaskie może powstać ok. 800 przystępnych cenowo mieszkań na długoterminowy najem z opcją dojścia do własności.

 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

 

Dla kogo mieszkania w SIM?

  • dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. „zdolność czynszową”
  • dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny
  • dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości

Pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116) oraz osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705) - tj. osoby, które ukończyły 60. rok życia.

 

Korzyści z bycia najemcą SIM

  • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego
  • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym
  • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów - bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz)
  • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat)

 

Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym (do 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki:

  • preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie)
  • partycypacji (wkładowi) najemców - maksymalnie 30%.