Podczas Sejmiku Województwa Podlaskiego (28.04) Radni Wojewódzcy zdecydowali o przyznaniu gminie Ciechanowiec dofinansowania w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w kwocie 500 000 zł na wymianę oświetlenia w gminie Ciechanowiec.

W ramach zadania zostanie wykonana wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Ciechanowiec.

 

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów powstał w 2021 r. jako autorska inicjatywa samorządu województwa. Skorzystało z niego do tej pory kilkadziesiąt samorządów. Dzięki niemu w regionie zrealizowano wiele inwestycji. Gminy i powiaty wyremontowały drogi, zmodernizowały szkoły, sale gimnastyczne, wybudowały miejsca do rekreacji, odrestaurowały zabytki. Na ten cel województwo przeznaczyło w 2021 r. 22 mln zł, w tym roku już, łącznie z przyznanymi na tej sesji sejmiku, 28,6 mln zł.