Zostały podpisane (12.05.) umowy pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Ciechanowca na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2021.

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec otrzyma z budżetu Państwa dotację 279 380 zł z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie placówek Klubów Senior+.

 

Dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania otrzymają:

  • Klub Senior+ w Ciechanowcu 57 510 zł. Całkowita wartość inwestycji 142 000 zł
  • Klub Senior+ w Wojtkowicach Starych 21 870 zł. Całkowita wartość inwestycji 54 000 zł
  • Klub Senior+ w Czajach-Wólce 200 000 zł. Całkowita wartość inwestycji 387 492 zł 

 

Dofinansowanie Klubów Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

 

Głównym celem programu wieloletniego programu „Senior+” jest tworzenie przyjaznej osobom starszym przestrzeni, zapewnienie warunków do spotkań, aktywności, uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Realizacja projektu pozwoli zachęcić osoby starsze do aktywności społecznej oraz nakierować ich działania na zaangażowanie w sprawy związane z aktywnością społeczności lokalnej.

 

Senior plus