Ponad 119 mln dla samorządów z powiatu wysokomazowieckiego z Funduszu Polski Ład

20 czerwca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie podsumowujące drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Podczas spotkania samorządowcy z terenu powiatu odebrali symboliczne czeki na realizację inwestycji w swoich gminach. W sumie do jednostek samorządu z terenu powiatu wysokomazowieckiego trafiło ponad 119 mln złotych.

 

W spotkaniu udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, Senator RP Jacek Bogucki, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz samorządowcy z terenu powiatu wysokomazowieckiego. Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński w imieniu swoim i pozostałych samorządowców gorąco podziękował Sekretarzowi Stanu Dariuszowi Piątkowskiemu i Senatorowi RP Jackowi Boguckiemu za pomoc i okazane wsparcie.

 

Jak podkreślił Dariusz Piontkowski wnioski złożone przez gminy z terenu powiatu wysokomazowieckiego charakteryzowały się dużą różnorodnością, nie tylko wnioskowano o remonty czy przebudowy dróg ale wnioski dotyczyły również gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, budowy budynku administracji publicznej, budowy i modernizacji obiektów sportowych czy remontów szkół.
- Cieszę się, że te pieniądze z Polskiego Ładu są na tyle wystarczające, że można je na tak różne cele przeznaczyć - mówił o Funduszu Polski Ład Dariusz Piontkowski - Cieszę się, że z tych środków skorzystacie(...).

 

Z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład do gminy Ciechanowiec trafiły środki w wysokości 9 mln 700 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na modernizację szkół w Ciechanowcu i Łempicach (4.9 mln zł) oraz na przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych i infrastrukturą techniczną w Radziszewie-Sieńczuch (4.8 mln zł).

https://bit.ly/3HD16ME

 

Ponad 119 mln dla samorządów z powiatu wysokomazowieckiego z Funduszu Polski Ład

 

fot: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem