Dofinansowanie 1 960 000 zł na przebudowę drogi gminnej Pobikry - Radziszewo-Króle

Znane są już wyniki trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - PGR.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo-Króle o długości 3 058 km". Kwota dofinansowania to 1 960 000 zł.

 

O wsparcie w III edycji Rządowego Program Inwestycji Strategicznych mogły ubiegać się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). Łącznie ponad 1800 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację do otrzymania środków z budżetu państwa. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 proc.

 

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - to jedyny w historii program kompleksowego wsparcia inwestycyjnego samorządów. Rządowe środki dla gmin, powiatów i ich związków to szansa na kolejne inwestycje, które przyśpieszą rozwój całego kraju. Współpraca rządu i samorządu daje efekty, w postaci inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców. Nowe żłobki, szkoły czy drogi to tylko niektóre zmiany, które zauważysz dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych w swoim bezpośrednim otoczeniu.

 

Wyniki naboru dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) https://www.gov.pl/web/premier/edycja-nr-3