Umowa na wymianę oświetlenia ulicznego podpisana. Kolejne 238 źródeł światła do wymiany na ledowe

19 sierpnia, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki podpisał z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „EL-M” Marcin Mróz z Kosowa Lackiego, umowę na realizację rzeczową inwestycji pn. „Dostawa i montaż opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w Gminie Ciechanowiec”.


W ramach zadania zostanie dokończona wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie Gminy Ciechanowiec.

 

  • Wymiana istniejących opraw w ilości 238 szt. wyposażonych w autonomiczny sterownik do redukcji mocy z możliwością połączenia i sterowania z pozycji zewnętrznego systemu sterowania i zarządzania
  • Wymiana wysięgników ok. 238 szt., zabezpieczeń 238 szt. oraz przewodów zasilających w wysięgnikach w ilości 238 szt.

 

Wartość kontraktu wynosi 361 410,90 zł. Planowany termin zakończenia realizacji prac przewidziano do 17 października 2022 r. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w wysokości 500 000 zł.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu