Można już składać wnioski o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej

Dyrektor białostockiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa Grzegorz Mackiewicz informuje, że można składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Przyłączenie do sieci gazowej odbywa się na wniosek właściciela nieruchomości. Wniosek o warunki przyłączenia można przesłać elektronicznie na portalu przyłączeniowym, pocztą albo złożyć bezpośrednio w oddziale OSD.

 

Wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej lub informacji o możliwości przyłączenia do sieci gazowej jest bezpłatne i nie zobowiązuje do zawarcia umowy o przyłączenie. Mieszkańcy gminy mogą pobrać wydrukowany wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego.

 

Więcej informacji: https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej-1
Portal Przyłączeniowy: https://przylaczenie.psgaz.pl/

 

Wniosek do pobrania: wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej.pdf